[Review] Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn, đầy đủ nhất

[Review] Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn, đầy đủ nhất. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là văn bản không thể thiếu để chấm dứt hợp đồng xây dựng theo đúng quy định. Dưới đây là các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn cho bạn tham khảo.

Khái niệm biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên tham gia ký kết hợp đồng nhằm ghi nhận việc hoàn thành hợp đồng. Đồng thời tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật.

[Review] Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn, đầy đủ nhất
[Review] Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn, đầy đủ nhất

Về bản chất, mẫu thanh lý hợp đồng xây dựng dùng để chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận của hai bên đã được thể hiện trong hợp đồng, cần có sự xác nhận và ký tên giữa cả hai bên tham gia.

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là biên bản được lập sau khi hoàn thành thỏa thuận, giao dịch xây lắp công trình, nhà xưởng,… được trình bày qua hợp đồng thi công. Văn bản nhằm chính thức xã nhận việc hoàn tất mọi vấn đề về quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng.

Mẫu thanh lý hợp đồng xây dựng được thực hiện trong các trước hợp dưới đây theo quy định của pháp luật:

[Review] Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn, đầy đủ nhất
[Review] Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn, đầy đủ nhất

Trường hợp 1: Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc chấm dứt căn cứ theo Điều 17 và Điều 18 Thông tư 09/2016/TT-BXD về hướng dẫn thi công xây dựng công trình (Tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng bởi bên nhận thầu/giao thầu).

Trường hợp 2: Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng

Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng theo quy định

Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng theo nguyên tắc chung được những bên tự thỏa thuận hợp tác, tuy nhiên không được quá 56 ngày kể từ ngày thông tin chấm hết hợp đồng, ngoại trừ những bên có thỏa thuận hợp tác khác .
Ngoài thời hạn này, nếu một trong hai bên tham gia ký kết hợp đồng không triển khai thủ tục thanh lý hợp đồng thì bên còn lại được toàn quyền thanh lý. Tuy nhiên, có 2 trường hợp ngoại lệ dưới đây :

[Review] Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn, đầy đủ nhất
[Review] Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn, đầy đủ nhất
  • Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng có quy mô lớn hoàn toàn có thể được lê dài nhưng không quá 90 ngày .
  • Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng vốn nhà nước là 45 ngày kể từ khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại Khoản 2 Điều 145 Luật xây dựng 2014.

Lưu ý khi soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Khi triển khai soạn thảo mẫu thanh lý hợp đồng xây dựng, cần chú ý quan tâm một số ít yếu tố sau để bảo vệ đúng nội dung và bảo vệ tính pháp lý của văn bản :

Việc thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng cần căn cứ theo hợp đồng xây dựng đã ký trước đó để có thể xác định mức độ hoàn thành nghĩa vụ của các bên;

  • Người có thẩm quyền là người đại diện thay mặt ký biên bản thanh lý hợp đồng xây đắp khu công trình xây dựng ;
  • Trong hợp đồng thanh lý, những bên tự nguyện thỏa thuận hợp tác rồi đi đến thống nhất những pháp luật. Tuy nhiên, quan tâm chuyển giao những gì, nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán như thế nào phải được quyết toán tại thời gian ký biên bản thanh lý .
  • Có thể công chứng hợp đồng thanh lý xây đắp khu công trình xây dựng .
    [Review] nhà cấp 4 từ 300 triệu đơn giản đẹp ở nông thôn
    [Review] nhà cấp 4 từ 300 triệu đơn giản đẹp ở nông thôn

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là một phần không hề thiếu để hai bên chấm hết hợp đồng. Văn bản này được lập dựa theo một số ít Bộ luật phát hành và hợp đồng kiến thiết có tương quan. Nội dung biên bản cần nêu rõ : thời hạn, khu vực diễn ra việc giao dịch thanh toán hợp đồng xây đắp ; thông tin đại diện thay mặt bên A ( bên thuê thiết kế ) và đại diện thay mặt bên B ( bên xây đắp ) .
Nó có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký, tương tự với việc hợp đồng kiến thiết đã ký trước đó không còn giá trị sử dụng. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản .

[Review] Aeon Mall Giáp Bát khởi công, dự án nào hưởng lợi ?
[Review] Aeon Mall Giáp Bát khởi công, dự án nào hưởng lợi ?
Nếu bạn đang do dự việc soạn thảo mẫu thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn, đúng pháp luật pháp lý, hãy tìm hiểu thêm ngay biên bản mẫu dưới đây của daiphatfoods.vn:

Trên đây là mẫu thanh lý hợp đồng xây dựng chuẩn, mới cập nhật cho bạn tham khảo. Hy vọng giúp bạn có thể tiến hành nhanh chóng việc hoàn tất thủ tục thanh lý theo đúng quy định pháp luật!

Xem thêm: https://noithatthanhduong.com/ghe-van-phong-ban-lam-viec-van-phong-lao-cai/

Bài viết liên quan
0964826624